Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 3,000,000 ₫

Giờ mở cửa: 10h00 – 19h00 (Cả tuần)

Cá vệ sinh Otto
3,208

Giá 35,000 ₫

Tép Ong đen (Black Bee)
1,424

Giá 20,000 ₫

Tép Ong Đỏ (Red Bee)
2,027

Giá 20,000 ₫

Tép Firered
1,662

Giá 6,000 ₫

Tép Rili Cam (Orange Rili)
964

Giá 8,000 ₫

Tép Blue Jelly
1,437

Giá 10,000 ₫

Đồ chơi cubic lớn
559

Giá 65,000 ₫

Đồ chơi sao
423

Giá 17,000 ₫

Đồ chơi ống lỗ
411

Giá 65,000 ₫

Đồ chơi nửa ống lỗ
433

Giá 65,000 ₫

Đồ chơi nửa cầu tròn
461

Giá 65,000 ₫

Đồ chơi hang tép 6 lỗ
708

Giá 70,000 ₫

Đồ chơi cubic nhỏ
431

Giá 17,000 ₫

Hồ siêu trong
5,366

Giá Tùy Loại