Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 3,000,000 ₫

Giờ mở cửa: 10h00 – 19h00 (Cả tuần)

Các loại Tép
Trang chủ Các loại Tép
Tép Rili đỏ (Red Rili) - Tép màu
7,271

Giá 4,000 ₫

Tép Yellow Neon (Vàng sọc Đài) - Tép màu
8,043

Giá 15,000 ₫

Tép RC Thái (lẫn 2 màu đỏ vàng) - Tép màu
9,093

Giá 3,000 ₫

Tép Painted Firered, painted FR - Tép màu
8,435

Giá 10,000 ₫

Tép Pure Red Line (PRL)
8,914

Giá 30,000 ₫

Tép Bluebolt
7,899

Giá 30,000 ₫

Tép loạn màu
12,999

Giá 2,000 ₫

Tép Blue Dream
8,002

Giá 20,000 ₫