Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 3,000,000 ₫

Giờ mở cửa: 10h00 – 19h00 (Cả tuần)

Phân nền - Phân nước - Phân nhét
Trang chủ Phân nền - Phân nước - Phân nhét
Đất nền Akadama hạt nhỏ size SS bao lẻ 1kg - Phân nền Akadama size SS
35

Giá Tùy Loại

Đất nền Smekong II bao 2kg - Phân nền Smekong II trồng cây, dành cho cá tép thủy sinh - Smekong II p
64

Giá 50,000 ₫

Đất nền Miracle Soil - Phân nền Miracle Soil cao cấp Nhật Bản 8lit
6,636

Giá 600,000 ₫

Carbon Liquid Thủy Mộc
6,866

Giá Tùy Loại

Phân nước Ltime
6,803

Giá 150,000 ₫

Phân nước CibiAqua
6,791

Giá Tùy Loại

Cốt nền Vũ Aqua
7,145

Giá Tùy Loại

Seachem Potassium
6,909

Giá Tùy Loại