Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 3,000,000 ₫

Giờ mở cửa: 10h00 – 19h00 (Cả tuần)

NHIỆT KẾ GEX S ĐẶT TRONG HỒ CÁ TÉP
6,459

Giá 35,000 ₫

GEX Pure Black
8,021

Giá 150,000 ₫

Phân nhét GEX
7,425

Giá 70,000 ₫

Máy sủi oxi GEX AIR
7,780

Giá Tùy Loại

Phân nền Gex xanh - Gex water plant sand
8,503

Giá Tùy Loại