Bảng giá - Đèn thủy sinh, chân gác và phụ kiện

Bát kẹp thành hồ <20mm cho led rọi Chihiros Z Tiny (L Clip) Bát kẹp thành hồ <20mm cho led rọi Chihiros Z Tiny (L Clip)

Bộ kit treo đèn Chihiros Pro Bộ kit treo đèn Chihiros Pro

Bộ kit treo đèn Chihiros Slim Bộ kit treo đèn Chihiros Slim

Bóng đèn Odyssea T5HO thay thế - Cho Ody 120-140cm (54W-10000k) Bóng đèn Odyssea T5HO thay thế - Cho Ody 120-140cm (54W-10000k)

Bóng đèn Odyssea T5HO thay thế - Cho Ody 150-170cm (80W-10000k) Bóng đèn Odyssea T5HO thay thế - Cho Ody 150-170cm (80W-10000k)

Bóng đèn Odyssea T5HO thay thế - Cho Ody 50-65cm (18W-10000k) Bóng đèn Odyssea T5HO thay thế - Cho Ody 50-65cm (18W-10000k)

Bóng đèn Odyssea T5HO thay thế - Cho Ody 60-80cm (24W-10000k) Bóng đèn Odyssea T5HO thay thế - Cho Ody 60-80cm (24W-10000k)

Bóng đèn Odyssea T5HO thay thế - Cho Ody 90-100cm (39W-10000k) Bóng đèn Odyssea T5HO thay thế - Cho Ody 90-100cm (39W-10000k)

×
Đèn thủy sinh, chân gác và phụ kiện | Aqua Home
Bạn chưa đăng nhập tài khoản Đại lý!

Đăng nhập nhanh

zalo