Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 3,000,000 ₫

Giờ mở cửa: 10h00 – 19h00 (Cả tuần)

Phân nền
Trang chủ Phân nền
Đất nền Akadama hạt nhỏ size SS bao lẻ 1kg - Phân nền Akadama size SS
35

Giá Tùy Loại

Đất nền Smekong II bao 2kg - Phân nền Smekong II trồng cây, dành cho cá tép thủy sinh - Smekong II p
64

Giá 50,000 ₫

Đất nền Miracle Soil - Phân nền Miracle Soil cao cấp Nhật Bản 8lit
6,636

Giá 600,000 ₫

Phân nền Contro Soil (Fine Black)
6,899

Giá 650,000 ₫

Seachem Onyx Gravel 7kg (hạt to)
7,156

Giá 545,000 ₫

Seachem Onyxsand 3.5kg (hạt mịn)
7,144

Giá 315,000 ₫

Phân nền Aquafor Topsoil
7,473

Giá 85,000 ₫

Benibachi Fulvic (nền chuyên tép)
8,286

Giá Tùy Loại